гр.София, бул."Ал.Стамболийски"89

тел.0888 960746 Маг.Фарм. Десислава Ангелова

тел.0896 898312 Д-р.Силвана Попова

тел.0878 346881 Логистика и дистрибуция Димитър Попов

Електронна поща:

office@biovita-supplements.eu  sales@biovita-supplements.eu  biovita14@abv.bg